לוח ניקוד

נקודות

390

משפחת

אהרונוביץ

0

390

נוה

שטרן

בורר

100

570

0

ישמח

דוד ואביב כהן

160

50

0

ששון

ווצמן

פישביין