top of page

בשנת 2009 הגיעה קבוצה של 10 משפחות צעירות לשכונת הדר על מנת לייסד גרעין תורני. וזאת כמענה לצורך שעלה
מתושבי השכונה, נציגי העירייה וראש העיר בראשם.
הייחודיות שלנו - שאנו והמשפחות שלנו באנו לגור ולבנות את חיינו בשכונה, אנו לא רק מפעילים כאן פרויקטים רבים אלא חיים ונושמים את השכונה, פוגשים את התושבים המקומיים במכולת, בקופת החולים או במגרש המשחקים ומתוך החיים המשותפים והפעילויות שואפים ליצור שכונה טובה יותר.
מתוך כך משימתנו היא – לבנות קהילה ציונית לאומית גדולה ותוססת שגרה ומשתלבת בחיי השכונה והפועלת בתחומי חינוך, רווחה וזהות יהודית בכדי לחולל שינוי חברתי, ערכי חיובי בשכונת הדר בפרט ובעיר חיפה בכלל.

bottom of page