top of page

המושג "קהילה" מוכר בעולם היהודי כבר אלפי שנים ובייחוד באלפיים שנות הגלות האחרונות, כשכל העולם היהודי התרכז בתוך החיים הקהילתיים.

יהדות חבר העמים שהתקיימה גם היא בקהילות יהודיות רבות במשך מאות שנים, הגיעה למשבר לפני כמאה שנה, עם עליית השלטון הקומוניסטי שניפץ לחלוטין את העולם היהודי, סגר את מוסדות החינוך ואת בתי הכנסת ואסר כל קיום של חיי תורה ומצוות.

כך גדלו כמה דורות מנותקים משורשיהם היהודיים וממילא גם המסגרת של הקהילה היהודית התפרקה ונשכחה.

כיום, לאחר עלייתם של למעלה ממיליון עולים מחבר העמים לישראל, אנו עדים לתהליך שיבה של עולים רבים לשורשים היהודיים מהם נותקו במשך עשרות שנים, ומתוך כך עולה גם הצורך במסגרות קהילתיות שיאפשרו לתהליך הזה לקרות בצורה המיטבית.

מתוך זיהוי של הצורך הנ"ל הוקמה קהילת "הדר מחניים יחד" בשכונת הדר בחיפה*. זוהי מסגרת קהילתית המקיימת פעילות קבועה לכל שכבות הגיל – החל מגילאי הגן ובית הספר, דרך צעירים ומשפחות ועד גיל העמידה.

חשוב לציין שהפעילות הקהילתית לא קשורה דווקא לתהליך הגיור שאותו עוברים חלק מהחברים בקהילה, זוהי למעשה פעילות רחבה לכלל העולים, שחלקם יהודים לפי ההלכה וחלקם עברו או עוברים את תהליך הגיור.

מטרות קהילת "הדר מחניים יחד":

  • לחשוף, ללמד, ליצור חוויות ולהכיר את התרבות והמסורת היהודית לעולים מחבר העמים תושבי חיפה בכלל ושכונת הדר בפרט, וזאת בדרך של למידה וחוויה בשיעורים, הרצאות, טיולים, קבלות שבת ופעילויות סביב מעגל השנה היהודי.

 

  • מתוך המפגשים המשותפים ליצור מרקם קהילתי המאפשר קשרים חברתיים שונים, עזרה הדדית ועידוד של יזמות והתנדבות בתוך הקהילה ומחוצה לה.

 

  • ליצור מרקם אנושי וקהילתי משותף בין קהילת "הדר מחניים יחד " (קהילת עולים) לבין קהילת הגרעין התורני בהדר (קהילה ישראלית).

אנו מאמינים שיצירה של קהילת יוצאי חבר העמים שיש לה זהות ותרבות מיוחדת לה מחד, וחיבור משמעותי לקהילה ישראלית "צברית" מאידך, תיצור פסיפס חברתי מיטבי, כשלכל קהילה יש זהות ייחודית משלה והיא נוטלת חלק בפסיפס הלאומי הרחב.

אנו תקווה שהצלחה מקומית שלנו בעיר חיפה תוכל להוות דגם לקהילות נוספות בישראל.

 

*הקהילה הוקמה ע"י 4 גופים שותפים - קהילת הדר (מתנ"ס ביתנו), ארגונים "קהילות מחניים" ו"עמיאל יחד" וקהילת הגרעין התורני "הדר להדר חיפה".

פעילות עולים
פעילות עולים
bottom of page