top of page

רבנים פוסקים בדיני טהרה

 • הרב דורון עמר (מחברי הגרעין) 052-5332403
  ניתן להעביר גם דרך אשתו, אורית- 052-5332503
   

 • הרב זולדן, רח' ארלוזורוב 15, 13:00-14:00
             או בביתו רח' מקור ברוך 4 04-8626847
   

 • הרב במברגר, בביכ"נ בני תורה 9:00-9:15
               או בביתו רח' גאולה 16  04-8661761
   

 • הרב וולקוביץ, תל חי 9 04-8643408
   

 • הרב וייסבלום, הגליל 71 04-8223237
   

 • הרב חזני, אחוזה 050-3613613

מקוואות נשים

מקווה הדר - בצלאל פינת השילוח

(צמוד לגן שטרוק)

טלפון:  04-8620552

בלנית- שושנה בן שושן 04-8667840

זמני פתיחה:

חול | כשעה לפני שקיעה עד 21:30

ליל שבת ויום טוב | 25 דקות אחרי כניסת שבת למשך כשעתיים

מוצ"ש ומוצ"ח | שעה אחרי צאת שבת למשך כשעתיים

מקוואות גברים

 • רחוב ארלוזורוב 27 (מתחת לגור)

 • רחוב מיכאל 5 (בעלזא)

 • רחוב מיכאל 32 (צאנז)

bottom of page