top of page

הגרעין התורני הדר להדר חיפה ומשפחות הגרעין מובילים תוכניות, פעיל במסגרות השונות בשכונה 
ונמצא בתהליך בנייה של מסגרות חדשות – כשבכל התוכניות הללו משתלבות בנות השרות של הגרעין.


מטרות הפעילות של בנות השירות בשכונת הדר:

 1. חיזוק והעמקת הזהות היהודית והישראלית בקרב ילדים ובני נוער- רעיונית ומעשית. 

 2. פיתוח תחושת השייכות של הילדים ונוער לסביבת חייו- משפחה, שכונה, חברה, מדינה. על מנת לעצב אדם בוגר, בעל זהות ברורה, מעורב ואכפתי. 

 3. חיזוק הדימוי העצמי, העצמה אישית והקניית ערכים והרגלים חיוביים. 

 4. גיבוש בני הנוער ויצירת מעורבות חברתית, בעזרת פעילות ערכית חיובית ויצירתית, עם שטחי התעניינות חיוביים. 

 5. הצמחת בוגרים אחראים, מעורבים ומשפיעים בפעילות פרודוקטיבית חיובית לחברה ולמדינה. 

 6. העמקת הקשר ויחסי הגומלין במשפחות הילדים והנוער.

 

מגוון הפעילויות    

 1. הפעלת תוכניות "העשרה חינוכית" לילדים במסגרות הפורמאליות בשעות הבוקר, החל מהגנים ועד תיכון. 
  התוכנית תכלול : - ליווי אישי של תלמידים במסגרות הנ"ל - תוכנית סביב מעגל השנה היהודי - פרויקט בני מצווה - פרשת שבוע בגני ילדים. 

 2. תוכנית במסגרות בלתי פורמאליות: מרכז למידה טיפולי (ליווי אישי וחוגים) - מועדוניות רווחה - פעילות במרכז נוער - קדם תנועת נוער – יחד (כיתות א' עד ד') - חוגים במתנ"ס השכונתי - תוכנית מנהיגות צעירה 

 3. אירועי שיא בשכונה –סביב מעגל השנה 

 4. פעילות בתוך מסגרות הגרעין – משחקיה, צהרון ועוד.

 

שבת גרעין לבנות השירות מתקיימת פעם בחודש עד חודש וחצי. 

בשבתות הבנות מתארחות אצל משפחות מאמצות מהגרעין לארוחת שבת (עם סעודה שלישית משותפת לכל בנות הגרעין, בעיקר בשבתות הקיץ). 
כמו כן מתקיים שיעור ועונג שבת.

bottom of page