top of page

לפרטים נוספים 04-8679782

מוקד להשאלת ציוד רפואי, ציוד לשמחות ולאבלים. בניהול חברי הגרעין. 
כחלק מפעילות החסד הקיימת בשכונת הדר לקח הגרעין על עצמו להפעיל ולתחזק את מוקד יד אי"ש להשאלת ציוד רפואי.
המוקד הוקם בשנות ה90 על ידי הגברת רות שטראוס לזכר בנה, אריה יהושע שטראוס הי"ד, שנפל במלחמת לבנון הראשונה.
 
במשך שנים רבות היה המקום כתובת לתושבי השכונה שלא היה ביכולתם לרכוש ציוד רפואי יקר. 
לאחר הקמת הגרעין, ביקשה הגברת שטראוס מראשי הגרעין לתפעל ולתחזק את המוקד. 
לאחר הסכמתם מינו מנהל חדש למקום וצוות מתנדבים החל להפעילו. 
בשנת תשע"ד החל המוקד לפעול בשיתוף עם עמותת לב חש ולרענן את הציוד הקיים במקום.

bottom of page