top of page

 

ברחוב פרישמן 2, נמצא המתחם החינוכי לגיל הרך המשמש את ילדי הגרעין והשכונה

 

מעון פרטי - גרעין הדר

גילאי שנה ו - 4 חודשים עד 3 שנים

 

גן האלה - גן ממ"ד תורני

גילאי 3-4 שנים (טרום טרום וטרום חובה)

 

צהרון

צהרון עירייה לילדי גן האלה וילדי גן חרמון

משעה 14:00 ועד השעה 17:00, כולל ארוחה חמה וחוגי העשרה

 

ברחוב חרמון 9, נמצא גן חרמון, גן ממ"ד תורני

גילאי 5-6 (טרום חובה וחובה)

 

 

במעון ובגני הילדים מתקיימת פעילות ריתמיקה קבועה, ולגני הילדים יש רב גן המעביר פעילות קבועה במליאה ובקבוצות קטנות.

 

בית הספר מוריה ברקאי ממ"ד תורני ילדי הגרעין לומדים בבית הספר מוריה ברקאי, בית הספר משרת את את ילדי שכונת נוה שאנן וילדי שכונות מערב חיפה.

 

כחלק מהתפיסה החינוכית של הגרעין, מוסדות החינוך הינם מוסדות אינטגרטיביים המשרתים את ילדי הגרעין וילדי תושבי השכונה.

bottom of page