top of page

מרכז רב תחומי לילדים בסיכון – "שערי תורה"


המרכז הרב תחומי הוקם במטרה לתת מענה חברתי, לימודי, טיפולי והוליסטי 
לילדים בגילאי בית ספר יסודי שמופו במסגרת התוכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון, 
והוגדרו כבעלי פרופיל צרכים לתמיכה לימודית וחברתית. 

המתחם החברתי בתוך המרכז מהווה מקום חינוכי-טיפולי לא פורמלי, המראה לחניכים התנהגות חיובית, 
מרגיל ללקיחת אחריות ושותפות, ומקנה ערכי יסוד חיוביים. המדריכים מהווים דמויות חיוביות לדוגמא, 
ומהווים כתובת מכילה ותומכת. 

מטרות התכנית: 

  • מניעת שוטטות ברחובות ונשירה ממסגרת הלימודים.

  • יצירת סביבה חמה ודואגת, בטוחה ויציבה, שתספק תמיכה לילדים.

  • הקניית הרגלים וערכים חיוביים שיובילו להתנהגות נכונה ומתוקנת.

  • שיפור ההישגים הלימודיים.

  • שיפור כישורים חברתיים.

  • העשרה ופעילויות פנאי.

bottom of page