top of page

המדרשה מהווה עוגן לבנות שרוצות להגיע וללמוד - באופן קבוע, וגם מדי פעם - לפי היכולת בשנת 
השירות העמוסה, ולהתמלא בתוכן תורני עמוק  ומרומם, ללימוד ושיח  בתחומי אמונה, כוחות הנפש ועוד.

המדרשה פועלת מידי יום רביעי בין השעות 18:30-21:00.

במדרשה לומדות השנה כ-10 בנות. הקבוצה רצינית ונהנית מהלימוד. 
הבנות במדרשה הן בנות שירות לאומי וצעירות מחיפה והסביבה.
 
בנוסף ללימוד הקבוע במשך השבוע, מתקיימות גם שבתות מדרשה. 
שבתות המדרשה מתקיימות גם בנפרד בהתאם לדרישה וגם כתכנית מלווה לשבתות גרעין - בהן נשארות 
בנות השירות בשבת.

ממעבירי השיעורים במדרשה:הרב שמוליק ישמח, מוריה אלבז אחינעם ששון ומוריה שטרן.
 
המדרשה בהובלת מוריה אלבז | 050-6916054.

bottom of page