top of page
פעיליות בקהילה
הצטרפות לגרעין

הגרעין התורני בהדר הגיע לשכונת הדר שהייתה בעבר אחת משכונות הפאר וההדר של חיפה, הן מבחינה כלכלית והן מבחינה חברתית. אט אט נעזבה השכונה מכלל האוכלוסייה המבוססת והחזקה חברתית, ובפרט מהאוכלוסייה הדתית-לאומית. בתי כנסת רבים נסגרו ורבים עוד על סף סגירה. תנועות נוער, מניינים ועוד נעלמו ואינם. 

 

 

 

 

הגעתו של הגרעין התורני להדר

עם הגעתו לשכונה החל הגרעין בפעילות להשבת היהודים והיהדות להדר, לסיוע לאוכלוסייה המקומית ולהשבת האוכלוסייה החזקה לשכונה.

הוקמו מוסדות חינוך לילדים הצעירים בשכונה, נפתחה מועדונית לילדים, מוקד מקומי להשאלת ציוד רפואישוקם והחל לעבוד באופן סדיר.

בתחום השבת היהדות לשכונה הגרעין פעל במלוא המרץ, בתי כנסת שכמעט ננטשו הוחזרו לחיים והתמלאו מתפללים, נוסד פרוייקט לליווי מתגיירים- אחת האוכלוסיות הגדולות בשכונה, מדרשה לבנות שירות החלה לפעול ולאחרונה אף הוקם בית מדרש פעיל לחברי הגרעין.

הגרעין משקיע רבות בהבאת משפחות חדשות- צעירות וותיקות, לשכונת הדר על מנת לחזק דמוגרפית את השכונה הוותיקה.

 

 

בשנים אלו מונה הגרעין כ- 30 משפחות ונמצא בקשר עם משפחות וותיקות נוספות הגרות בשכונה. הגרעין מגוון מבחינת משפחות - חלקינו אברכים, חלקינו סטודנטים וסטודנטיות וחלקינו עובדים. הגרעין כולל זוגות צעירים ומשפחות ברוכות ילדים (מתינוקות ועד נוער).

 

האברכים לומדים בכולל צרור המור בהדר, הסטודנטים באוניברסיטת חיפה או בטכניון. תחומי העיסוק מגוונים, ומרוכזים בחיפה גם כן.

אנו רוצים להחזיר את ההדר להדר :

להוסיף בשכונת הדר יהודים, להוסיף יהדות ולהוסיף תורה ושמחה.

לפנינו מגוון משימות:

-    יצירת גרעין תורני גדול המונה עשרות משפחות ומקיים חיי קהילה פעילים ותוססים.

-    חיזוק הקהילה הדתית הקיימת ובמיוחד בתי הכנסת הרבים שעומדים על סף סגירה .

-    חיזוק והקמה של מוסדות חינוך תורניים בשכונה .

-    חיזוק הזיקה והזהות היהודית של האוכלוסייה המקומית.

-    בניית קהילות ועבודה עם ציבור העולים מחבר המדינות – קירוב ליהדות, ליווי מתגיירים ועוד.

האוכלוסייה המקומית:

האוכלוסייה המקומית מורכבת ברובה מעולים מחבר העמים, מעט תושבים ותיקים וכן איזור חרדי. מן העבר השני של השכונה מתחילים להגיע ערבים לשכונה להתגורר בה.

חינוך:

כיום הפעוטות וילדי הגנים מתחנכים במוסדות הגרעיןהנמצאים בלב איזור המגורים שלנו.

בית ספר היסודי "מוריה ברקאי" נמצא בשכונה הסמוכה "קרית אליעזר", לשם נשלחים כרגע הילדים

 

 

bottom of page