top of page

גרעין הדר להדר חיפה הקים את המכינה הקדם צבאית בשנת 2016, 
מסגרת זו כוללת לימוד תורני ערכי והכנה מנטלית לחייל הדתי בשירות צבא ההגנה לישראל, 
בשילוב עם לימודים טכנולוגיים במרכז הטכנולוגי חיפה ועם פעילות ימית קבועה בביה"ס הימי בחיפה.
מוסד זה הוא הראשון מסוגו בזרם הדתי לאומי, שהוקם בשיתוף פעולה עם "עתיד" - המרכז הטכנולוגי בחיפה 
ומטעם משרד התמ"ת ועם ביה"ס הימי בחיפה.

ביכולתו של פרוייקט זה להיות פורץ דרך בשילובים הייחודיים שהוא כולל בתוכו:


בין לימוד תורה לטכנולוגיה,
בין ציבור דתי לאומי לשירות צבאי משמעותי,
בין אוכלוסיה מפריפריה חברתית וגיאוגרפית לנגישות תעסוקתית.

bottom of page