הניוזלטר | hadarlehadar

מידי שבוע נשלח לחברי הגרעין ניוזלטר - המסכם את אירועי השבוע, הודעות לתקופה הקרובה, תמונות ועוד.